Контакти: 
  e-mail: savetibet@ukr.net
 
 
 
«ЦИРЕНДОРЖИЄВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2008». [07.10.2007р.]

ENG

РУС

Товариство бурятської культури м. Києва і Київської області

Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків

Фонд «Далекий Схід»

«ЦИРЕНДОРЖИЄВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2008»

Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти (до 85-річчя заснування Республіки Бурятія)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародних Читань (26-27 вересня 2008 року), присвячених пам'яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (19.5.1923?15.4.1999) ? дослідника українсько-бурятських зв’язків, засновника Товариства бурятської культури у м. Києві і Київській області.

Тематика Читань: культура, мови, релігія, філософія, фольклор, історія народів Центральної Азії (бурятів, монголів, калмиків, тивинців, тибетців), історія та сучасний стан бурятської діаспори України, історія контактів зазначених народів з українцями та Україною.

Робочі мови Читань: українська, російська, англійська.

Науковий керівник конференції «Цирендоржиєвські читання – 2008» – старший науковий співробітник Інституту сходознавства, к. і. н. Олена Дмитрівна Огнєва.

Наукові доповіді планується видати окремим томом на початок Читань.

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі Читань просимо надіслати заявку до 15 березня 2008 року на електронну адресу: tsyren2008@ukr.net,

чи на поштову: 02156, Київ, вул. Шолом-Алейхема, б. 26/23, к. 206, Капрановій Олені Михайлівні.

Заявка складається з:

- назви теми Вашої доповіді українською та англійською мовами,

- стислої інформації про себе (прізвище, ім'я; місце роботи; учений ступінь, звання; робоча або ж домашня адреса, телефон, факс, e-mail) українською та англійською мовами.

Просимо до 15 травня 2008 року надіслати текст Вашої доповіді, оформлений у вигляді наукової статті (обсягом до 25000 знаків) українською мовою, для публікації у збірнику. Текст подається в електронному вигляді в редакторе Word у форматі .rtf, відстань між рядками тексту статті – 2 інтервали, приміток, літератури і резюме – 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кеґль 12, а також надсилається роздрукований примірник формату А4. У верхньому правому куті першої сторінки просимо вказати прізвище, ім'я, по-батькові автора, місто. Також просимо надіслати власне кольорове фото.

З метою уніфікації при підготовці матеріалів Читань до друку посилання на літературу подавати за абеткою таким чином: [Абаева 1992, 124].

Список літератури має бути доданий наприкінці статті під заголовком «ЛІТЕРАТУРА», назви цитованих праць слід подавати за зразком: Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. М., 1992. Абаева Л.Л. Традиционные обряды предбайкальских родов селенгинских бурят // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск, 1986.

- Примітки подавати посторінково.

- Ілюстрації мають бути подані в окремих файлах.

- Текст доповіді супроводжується резюме англійською та російською (для статей, написаних російською мовою та українською) мовами, кожне обсягом до 750 знаків.

Оргкомітет лишає за собою право відбору надісланих статей.

На жаль, Оргкомітет поки не може забезпечити учасників Читань житлом і сплатити проїзд. У випадку потреби ми можемо зарезервувати для Вас місце в одному з готелів Києва.

ОРГКОМІТЕТ (тел/факс 8-044-544-65-28; 547-61-83; 8-04494-6-12-26; моб. тел. 8-096-219-20-56; 8-050-357-23-38; 8-096-235-69-91)

P. S. Тексти доповідей, надіслані пізніше 15 травня 2008 року і з порушенням правил оформлення, не будуть включені до збірника. До збірника приймаються тексти статей, які раніше не друкувалися.